•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

Училището е създадено през 1904 г. и е утвърдено средище на духовна изява и огнище на националните традиции.


Днес ОУ „П. Волов“ е осъвременено, с просторна сграда на 4 етажа и озеленена дворна площ. Оборудвани са специализирани кабинети, класни стаи и компютърен кабинет, прилага се мултимедийно обучение.


Обучението и възпитанието на подрастващото поколение е в съответствие с новите обществени реалности, насочени към: грижа за личностното развитие на всяко дете; работа по проекти на национално и европейско ниво; удовлетворяване специфичните образователни потребности на учениците; създаване на подходящ психологически климат и атмосфера на подкрепа и толерантност.